ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΓΚΡΟΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18/9/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΟΤΡΟΦΩΝ
Α.Φ.Μ.:095122793
Γ.Ε.ΜΗ.:058786004000
Μ.Α.Ε.:58059/062/Β/05/0023
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 28
Τηλέφωνο:2310543186